จังหวัดขอนแก่นจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันที่ 24 มกราคม 2561 เวลา 17:30 น. ที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 ซึ่งโครงการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้จังหวัดขอนแก่นจัดขึ้นทุกปีในช่วงปลายเดือนมกราคม สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 จวบจนปัจจุบันเป็นปีที่ 9 โดยจัดที่พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่นแห่งนี้เป็นปีที่ 6 และในปีนี้กำหนดการจัดงานตั้งแต่วันที่ 24-31 มกราคม 2561 ภายในงานจะมีกิจกรรมต่าง ๆ พิธีบวชศีลจารี ศีลจาริณี การทำบุญตักบาตร การปฏิบัติธรรม การรักษาศีล ฟังธรรมเทศนา การเวียนเทียน และการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนก่อสร้างพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น โครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 เป็นกิจกรรมในการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ตามมติของมหาเถรสมาคมอันเป็นการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นการเผยแพร่หลักคำสอนของพระพุทธองค์ให้ประชาชนนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต

         

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ชยุต อนุสุริยา

ขอบคุณข่าวจาก https://prkhonkaen.com/wa4402vy6678ch/