ธปท. ปฎิเสธข่าวลือ ผู้บริหารได้รับค่าจ้าง ปีละ 60 ล้าน จริงๆ แค่แสนกว่าบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย ปฎิเสธข่าวลือ ผู้บริหารได้รับค่าจ้าง ปีละกว่า 60 ล้านบาท แท้จริงหารอีก 40 กว่าตำแหน่ง ตกคนละ 1 แสนกว่าบาท

ธนาคารแห่งประเทศไทย ชี้แจงถึงกรณีเอกสารค่าใช้จ่ายผลตอบแทนผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองผู้ว่าการขึ้นไปและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตาม พ.ร.บ.ธปท. จำนวน 61 ล้านบาท ในปี 2560 และ 62 ล้านบาท ในปี 2559 โดยธปท. ระบุว่า ค่าจ้างผลตอบแทนของผู้บริหารธปท. ไม่ได้สูงอย่างที่ สื่อมวลชนนำเสนอ

โดยค่าใช้จ่ายดังกล่าว นั้นรวมถึง ค่าเบี้ยประชุม ของคณะกรรมการชุดต่างๆ 5 ชุด ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการธปท.)  คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.)  คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) คณะกรรมการระบบการชำระเงิน และคณะกรรมการตรวจสอบธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนคณะกรรมการกว่า 42 ตำแหน่ง

“เรื่องค่าจ้างของผู้บริหารที่นำเสนอไม่ถูกต้อง เพราะไม่ได้หารกันเพียง 4-5 ตำแหน่ง แต่หารเฉลี่ยกันถึง 42 ตำแหน่ง ซึ่งถ้าหารจริงๆ ก็ไม่สูงมาก เพียงเฉลี่ยคนละ แสนกว่าบาทเท่านั้น ”

แหล่งข่าวจาก ธปท. ระบุอีกว่า นโยบายของธปท. นั้นพยายามลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นโดยตลอด และที่ผ่านมา ก็พยายามเปรียบเทียบ อัตราผลตอบแทน ของธนาคารกลางแห่งอื่นๆ โดยหากเทียบอัตราผลตอบแทนของหน่วยงานภาคการเงิน ค่าจ้างผลตอบแทน ของผู้บริหารธปท. นั้นอยู่ระดับกลางๆ เท่านั้น ถ้าเทียบจาก 100 องค์กร ธปท. ก็จะอยู่ที่อันดับ 50

ขอบคุณข้อมูล จส.100