พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันรายจังหวัด
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

—————————————————————————————————————————————
“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นพัฒนาด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหวเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน” วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
—————————————————————————————————————————————

พยากรณ์อากาศประจำวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ลักษณะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา 01.00 น. วันนี้

ลักษณะอากาศทั่วไปบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย ชัยภูมิ หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะ เช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่

จังหวัด พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา 06.00  น. วันนี้ – 06.00 วันพรุ่งนี้ คาดหมายอุณหภูมิ (°ซ) พยากรณ์ฝน (ร้อยละ)
สูงสุด ต่ำสุด
ขอนแก่น มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 32 24 40
เลย มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 31 23 60
อุดรธานี มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 30 24 60
หนองคาย และบึงกาฬ มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 31 32 60
กาฬสินธุ์ มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 33 25 40
สกลนคร มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 31 25 60
นครพนม มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 32 25 60
ชัยภูมิ มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 34 24 60
หนองบัวลำภู มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 30 24 60
มหาสารคาม มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองลมผิวพื้น ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. 34 24 40

นายกู้เกียรติ สูญราช นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ เวรพยากรณ์อากาศ
ส่วนพยากรณ์อากาศ โทรศัพท์ 043-468224 ,โทรสาร 043-468086
นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

***ค่านิยมกรมอุตุนิยมวิทยา ESIES
๑. Expertise on Meteorology เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยา
๒. Standardization มาตรฐานสากล
๓. Integration บูรณาการ
๔. Early Warning เตือนภัยทันเหตุการณ์
๕. Service Mind พึงพอใจด้วยจิตบริการ

 

ขอบคุณที่มาจาก  https://prkhonkaen.com/mr6517bg6268kx/