‘สมคิด’เตรียมชงงบฯกลางปีขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

“สมคิด” เตรียมชงงบฯกลางปี 61 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก – ปฏิรูปภาคเกษตร พร้อมตั้ง “พิเชฐ” หัวหน้าทีมปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลที่ล้าสมัย

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลิกโฉมเศรษฐกิจไทย สู่ยุคดิจิทัล “ในงานสัมนาใหญ่ประจำปี สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า ได้หารือกับกระทรวงการคลังในการจัดทำงบประมาณกลางปีประจำปี 2561 เพื่อนำมาใช้ในนโยบายที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นพิเศษในปีนี้ได้แก่ การเสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก และนโยบายปฏิรูปภาคเกษตร โดยรายละเอียดทั้งหมดทางกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียด

นอกจากนี้ ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าจะปรับปรุงกฎหมายดิจิทัลที่ล้าสมัยเพื่อเอื้อให้ไทยสามารถเป็นศูนย์กลางดิจิทัล และสตาร์ทอัพของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง โดยมอบให้นานพิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหัวหน้าคณะทำงาน และจะมีเอกชนเข้ามาร่วมโดยจะเร่งปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จใน1ปี

นายสมคิด ยังกล่าวถึงการปรับค่าแรงขั้นต่ำว่ารัฐบาลสนับสนุนการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในอัตราที่เหมาะสม โดยให้หารือกันถึงความจำเป็นของทั้งสองฝ่ายทั้งนานจ้างและแรงงานให้เกื้อกูลกัน

ขอบคุณข่าวจาก http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/788130