เปิดคะแนนนิยมรัฐบาล ‘บิ๊กตู่’ จากดุสิตโพล

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนให้คะแนนนิยมรัฐบาล 5.35 เต็ม 10 ชอบควบคุมความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง-จี้แก้เศรฐกิจก่อนเลือกตั้ง

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,016 คน เรื่อง “ผลงานรัฐบาล ในสายตาประชาชน” โดยดำเนินการระหว่างวันที่ 12-17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา เพื่อสะท้อนความเห็นของประชาชน จากกรณีที่ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ได้เข้ามาบริหารประเทศ 3 ปีกว่า และเหลือเวลาตามโรดแมป อีกประมาณ 1 ปี ท่ามกลางกระแสพากษ์วิจารณ์ถึงผลงานต่างๆ ของรัฐบาลที่มีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจประชาชน พบว่า ประชาชนให้คะแนนภาพรวมของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ คะแนนเต็ม 10 ได้ 5.35 คะแนน

ขณะเดียวกัน ประชาชนได้ให้คะแนนภาพรวมในแต่ละด้าน ได้แก่ ผลงานด้านสังคม 5.39 คะแนน, ผลงานด้านเศรษฐกิจ 4.94 คะแนน, ผลงานด้านความมั่นคง 5.83 คะแนน และผลงานด้านการเมือง 4.64

ส่วนผลงานของรัฐที่ประชาชน “พึงพอใจ” คือ การควบคุมความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง ร้อยละ 47.57 ขณะที่ผลงานของรัฐที่ประชาชน”ไม่พึงพอใจ” คือ การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลทางการเกษตร การแก้ปัญหาทางการเมือง ร้อยละ 29.93

อย่างไรก็ตาม งานที่ประชาชนอยากให้รัฐบาลเร่งดำเนินการในระยะเวลา 1 ปี ก่อนการเลือกตั้ง คือ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ ราคาพืชผลการเกษตร การค้าระหว่างประเทศ ร้อยละ 46.68, เร่งกฎหมายเลือกตั้ง การจัดการเลือกตั้ง ร้อยละ 34.73 และตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำเนินคดีทางการเมือง ร้อยละ 32.30

 

ขอบคุณข่าวจาก https://news.mthai.com/politics-news/619163.html