เลขา กกต.เผยร่างระเบียบข้อบังคับจัดเลือกตั้งใกล้แล้วเสร็จ

เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บริหาร บุคลากร กกต. เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 ยกย่องช่วยวางรากฐานความรู้ระบอบประชาธิปไตย สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศ เผยร่างระเบียบใช้จัดการเลือกตั้งคืบหน้า เสร็จทันเลือกตั้งต้นปีหน้าแน่นอน

ที่โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา  เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง มอบพวงมาลัยดอกมะลิให้กับผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ที่เกษียณอายุราชการประจำปี 2561 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตและให้กำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุราชการที่ทำคุณประโยชน์ให้กับ กกต. ในการดำเนินชีวิตหลังเกษียณ พร้อมจัดขบวนแห่กลองสะบัดชัย นำผู้เกษียณเข้าสู่พิธีเชิดชูเกียรติ ก่อนที่นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. จะมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 64 ราย

เลขาธิการ กกต. ให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่า สำนักงาน กกต. ที่มีหน้าที่สนับสนุนงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่าง

การปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเลือกตั้งที่ออกมาทั้งสองฉบับ ทั้ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 และ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ซึ่งทั้งสองฉบับได้กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้หลายส่วน ทำให้ต้องปรับปรุงระเบียบเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและจะต้องนำไปใช้ทั่วประเทศในการเลือกตั้ง ส่วนระเบียบการเลือกตั้ง สว. สส.และระเบียบเกี่ยวกับการร้องเรียนและไต่สวนก็กำลังดำเนินการอยู่และมีความคืบหน้าไปมาก ใกล้ที่จะเสนอให้ กกต.มีมติเห็นชอบ ยืนยันว่าระเบียบข้อบังคับทุกอย่างจะแล้วเสร็จและพร้อมใช้ก่อนเลือกตั้งอย่างแน่นอน          

ส่วนการเข้าพบกับนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ ร.ต.อ. อาทิตย์ บุญญะโสภัต อธิบดีกรมการปกครอง เมื่อวานนี้ ( 4 ก.ย.) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้ง สว. เนื่องจาก ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการได้มาซึ่ง สมาชิกวุฒิสภา จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยทุกอำเภอต้องตั้งคณะกรรมการรับสมัครและเลือกผู้สมัคร สว. มีนายอำเภอเป็นประธานเลือกระดับอำเภอ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานระดับจังหวัด ดังนั้นจึงต้องมีการทำความเข้าใจเพื่อเตรียมความพร้อมเพราะเวลามีไม่มาก

ขอบคุณที่มาจาก https://news.mthai.com/politics-news/669805.html