ไทยพาณิชย์ ปัดข่าวลือ ธปท. ส่ง ‘บุญทักษ์’ นั่งบอร์ดตรวจสอบสินเชื่อ

ไทยพาณิชย์ ปฏิเสธข่าวลือ ธนาคารแห่งประเทศไทยส่ง บุญทักษ์ หวังเจริญ เป็นกรรมการธนาคารเพื่อเข้าตรวจสอบสินเชื่อของธนาคาร

วันที่ 4 มิ.ย. 2561 ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้แจ้งว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวและส่งต่อข้อมูล เรื่องธนาคารแห่งประเทศไทย ส่งคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ มาเป็นกรรมการที่ธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเข้าตรวจสอบสินเชื่อของธนาคารนั้น ธนาคารฯ ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้พิจารณาสรรหากรรมการธนาคารเพื่อมาทดแทนในตำแหน่งกรรมการที่ว่างลง

โดยได้พิจารณาคัดสรรจากผู้ที่คุณสมบัติเหมาะสม และได้นำเสนอชื่อคุณบุญทักษ์ หวังเจริญ ให้กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ในกระบวนการการพิจารณาของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารฯ ขอเรียนว่า ข่าวที่มีการเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ขอบคุณที่มาจาก https://news.mthai.com/economy-news/647097.html