ครม. ไฟเขียวขึ้นเงินเดือน ‘ศาล-องค์กรอิสระ’ 10% ย้อนหลังถึง 1 ธ.ค. 57

 

ครม. อนุมัติเงินค่าตอบแทนพร้อมปรับขึ้นเงินเดือน ‘ศาล-องค์กรอิสระ’ 10% นับย้อนหลังไปจนถึงวัน 1 ธ.ค. 2557 ชี้ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับข้าราชการประจำ

พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ที่ประชุมได้มีการอนุมัติเงินค่าตอบแทนข้าราชการระดับสูง ตามร่างพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม, ร่างพรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง และร่างพรบ.เงินยืม เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานศาลรัฐธรรมนูญ, ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, ประธาน กกต., กรรมการ กกต., ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, ประธาน ป.ป.ช., กรรมการ ป.ป.ช., ประธานผู้ตรวจเงินแผ่นดิน และผู้ตรวจเงินแผ่นดิน

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบใด้มีการปรับเงินเดือนให้แก่องค์กรอิสระ 10% โดยนับย้อนหลังไปจนถึงวัน 1 ธ.ค. 2557 เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันกับข้าราชการประจำ และเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ ซึ่งที่น่าสนใจ คือ ศาลปกครองและศาลยุติธรรม ที่จากเดิม นอกจากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งแล้ว ยังมีเงินค่าครองชีพชั่วคราว แต่หลังจากนี้ไปจะรวมอยู่ในเงินประจำตำแหน่ง ซึ่งถือเป็นการประหยัดงบแผ่นดิน และทุกฝ่ายก็เห็นด้วย เพราะจะทำให้การปรับฐานเงินเดือนสูงขึ้น ตอนคำนวนเงินเกษียณอายุราชการ

 

ขอบคุณข่าวจาก https://news.mthai.com/politics-news/618135.html