โพล เผย นักการเมืองยังขัดแย้งเช่นเดิม ชี้ มองภาพอนาคตประเทศไม่ชัด

โพล เผย ประชาชนชี้นักการเมืองยังขัดแย้งเช่นเดิม มองภาพอนาคตประเทศไม่ชัดเจน สภาพคล่องในช่วงยุคนักการเมืองเป็นรัฐบาล

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPERPOLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง อนาคตประเทศ กับ คุณภาพนักการเมือง กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,299 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 -27 มกราคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.90 ยังมองไม่เห็นความชัดเจนในอนาคตของประเทศ ขณะที่ร้อยละ 35.0 เห็นชัดเจนแล้ว และร้อยละ 4.1 ไม่แน่ใจ ทั้งนี้

เมื่อถามถึงความชัดเจนของความขัดแย้งเดิมๆ จากนักการเมือง พบว่า ร้อยละ 67.1 ระบุ เห็นชัดเจน ร้อยละ 29.9 ระบุไม่ชัดเจน และร้อยละ 3.0 ไม่แน่ใจ ส่วนคุณภาพนักการเมืองปัจจุบันกับความสุขของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 58.0 ระบุ คุณภาพนักการเมือง ทำให้มีความสุขน้อยถึงไม่สุขเลย ในขณะที่ร้อยละ 30.8 ระบุทำให้สุขปานกลาง และร้อยละ 11.2 ระบุ คุณภาพนักการเมืองปัจจุบันทำให้สุขมาก ถึงมากที่สุด

แต่ที่น่าพิจารณา คือ เมื่อถามถึงเงินในกระเป๋า กับสภาพคล่องของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วงยุคนักการเมืองเป็นรัฐบาล พบว่า ร้อยละ 21.7 ระบุ มีมากกว่า ในขณะที่ ร้อยละ 29.4 ระบุมีน้อยกว่า อย่างไรก็ตาม จำนวนมากเกือบครึ่งหนึ่งหรือร้อยละ 48.9 ระบุไม่แตกต่างกันกับยุคนี้

ขอบคุณข่าวจาก https://news.mthai.com/politics-news/614046.html