องคมนตรีเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และถวายผ้าป่าสามัคคีโดยเสด็จพระราชกุศลโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2562 ที่จังหวัดขอนแก่น

*** วันนี้ (26 ธ.ค. 62) เวลา 10.00 น.นาย อำพล กิตติอำพล องคมนตรี เดินทางไปนิเทศและติดตามพระนิสิตโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ที่กำลังศึกษาอยู่และจบการศึกษาไปแล้ว ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยได้เข้านมัสการและถวายจตุปัจจัยไทยธรรมพระเถระ รองอธิการบดี และนิสิตทุนเล่าเรียนหลวงรวมจำนวน 15 รูป จากนั้นชมวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณฯ และวิดิทัศน์นำเสนอการเำเนินงานโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของมหาวิทยาลัย พระโสภณพัฒนบัณฑิต รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น กล่าวสัมโมทนียคาถา จากนั้นรองอธิการบดี ผู้บริหาร และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น นำองคมนตรีชมนิทรรศการการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น และนิเทศติดตามพระนิสิตทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และเป็นประธานปลูกต้นรวงผึ้ง

*** จากนั้นเวลา 13.45 น. องคมนตรีเดินทางไปเป็นประธานในพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 ณ อาคารประชาสัมพันธ์เขื่อนอุบลรัตน์ ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และรับมอบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมีนายประเสริฐ อินทับ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ข้าราชการ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาชนและชุมชนโดยรอบเขื่อนอุบลรัตน์ เข้ารับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาและร่วมถวายผ้าป่าสามัคคี การจัดแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติในวันนี้นับเป็นครั้งที่ 6 ซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำหนดจัดพิธีแสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งสิ้น 10 ครั้งทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยนิมนต์พระภิกษุที่ได้รับทุนจากโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยมาเป็นองค์แสดงธรรม

ขอบคุณข่าวจาก   https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12122&filename=index