“กลินท์”เผยเอกชนพอใจชื่อ “ปรีดี-สุพัฒนพงษ์”ทีม ศก. ระบุเก่ง-มีความสามารถรู้ปัญหาถึงแก่น