ขอนแก่นพร้อมเปิดการเรียนการสอนตามปกติ

ขอนแก่นพร้อมเปิดเรียนตามปกติ กำชับ สถาบันการศึกษาทุกแห่งคุมเข้มมาตรการความปลอดภัยโควิดอย่างเข้มงวด

ที่ บึงแก่นนคร เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการที่มีการพูดคุยและเตรียมกำหนดแผนในการเปิดการเรียนการสอนของสถาบันการศึกษาทุกแห่ง ที่อาจจะมีการพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้กลับมาทำการเรียนการสอนได้ตามปกติ ซึ่งขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. อยู่ในระหว่างการพิจารณาเห็นชอบประกาศให้มีการเปิดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ซึ่งตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาของการเปิดการเรียนการสอนในส่วนของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ทั้ง 11 แห่งแบบ New Normal ยอมรับว่าทุกแห่ง มีความพร้อมในการดำเนินการ ปัจจุบันจาโรงเรียนสังกัดเทศบาลฯ มีเพียง 3 แห่ง ที่จัดการเรียนการสอนแบบสลับวันเรียน คือ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง และโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนมาก โดยมีการเรียนแบบอออนไซส์ ออนไลน์ และออนแอร์

นายธีระศักดิ์ กล่าวต่ออีกว่า ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนแบบ New Normal 1 เดือนที่ผ่านมา เด็กๆ มีความคุ้นชิน แล้วทั้งระบบ ตั้งแต่ออกจากบ้านจนถึงกลับบ้านหลังช่วงเวลาเลิกเรียน ขณะที่ การเรียนออนไลน์ จากการตรวจติดตามของคณะทำงานพบว่า ทำให้เด็กฝึกการเรียนรู้ด้วยตัวเอง ฝึกสร้างตัวเอง ฝึกการสร้างความรับผิดชอบตัวเอง วันข้างหน้าจบมาไปทำงานแบบเคยสร้างความคุ้นชิน จะทำให้เด็กมีความรับผิดชอบมากขึ้น และสามารถรองรับระบบนี้ได้ อย่างไรก็ตามยังคงยืนยันเพื่อความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนว่า เทศบาลนครขอนแก่น ยังคงบังคับใช้ทุกมาตาการตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสาธารณสุข เข้มข้น และเข้มงวด โดยเฉพาะแนวทางการดำเนินงานที่ต้องยึดหลัก 3+1 คือ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ เว้นระยะห่าง และ เช็คอินไทยชนะ ที่คนขอนแก่นยึดหลักปฎิบัติอย่างคุ้นชินในสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นแล้วในภาพรวม

//////////////////////////////////////

ขอบคุณข่าวจาก https://www.innnews.co.th/regional-news/news_735112/