จังหวัดขอนแก่น รับมอบถุงยังชีพและแอลกอฮอล์ป้องกันไวรัสโควิด-19

        ที่ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้แทนจากทั้ง 26 อำเภอ จังหวัดขอนแก่น ร่วมรับมอบถุงยังชีพ และแอลกอฮอล์ชนิดแกลลอนๆละ 50 ลิตร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จากการปิดหมู่บ้านในพื้นที่ทุกอำเภอ จังหวัดขอนแก่น ใช้ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 จากโดยการประสานงาน นายมาโนชน์ เลิศล้ำ ผู้จัดการเขตขอนแก่น บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในการนำไปบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เกี่ยวข้องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยมี ถุงยังชีพจำนวน 2,000 ถุง และแอลกอฮอล์ชนิดแกลลอนๆละ 50 ลิตร จำนวน 1,300 แกลลอน

#มอบถุงยังชีพ#โควิด-19#สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วรชิต กมลรัตน์

ผู้เรียบเรียง : ธัญญารัตน์ ธีรหิรัญวัฒน์

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น

 

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200520161712602