จังหวัดขอนแก่น รับมอบหน้ากากอนามัย 4,450 ชิ้น จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน

*** เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 63) ที่ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รับมอบหน้าอนามัย จำนวน 4,450 ชิ้น จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และรับมอบเงิน 100,000 บาท จาก Mr.ZEBIN XIE สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือป้องกันโควิด-19 ในจังหวัดขอนแก่น
ขอบคุณข่าวจาก    https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12366&filename=index