ชาวขอนแก่นเฮลั่น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำร่องพักชำระหนี้สมาชิก 1 ปี

ขอนแก่น – ที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตมะม่วงเพื่อการค้าการส่งออก บ.โนนงาม ต.นางาม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น นางจงลักษณ์ อุดมศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแกน พร้อมด้วยนางเอกหทัย พนมอุปถัมภ์ พัฒนาการ อ.มัญจาคีรี ลงพื้นที่เพื่อแจ้งสิทธิ์การได้รับการอนุมัติตามาตรการพักชำระหนี้ให้กับสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ผ่านการตรวจสอบของทางเจ้าหน้าที่ในการได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือดังกล่าวตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
อบคุณข่าวจาก    https://ch3thailandnews.bectero.com/news/189341