ททท.ภูมิภาคอีสาน นำร่องท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฟื้นฟูซ่อมสร้างการท่องเที่ยวแบบ New Normal

 

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดินหน้าจัดกิจกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ พร้อม ปลดล็อกการท่องเที่ยวนำร่องเส้นทางอีสาน 20 จังหวัด และเปิดแคมเปญ “การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” ในภาคอีสาน ภายใต้กิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย” โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต”เส้นทางอุดรธานี ขอนแก่น บุรีรัมย์ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวไทย หลังวิกฤติโควิด-19 เริ่มคลาย และมีกำหนดการเปิดเส้นทางครั้งที่ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ในเส้นทางจังหวัดขอนแก่น-ศรีสะเกษ เป็นเส้นทางต่อไป

ภายในงานยังมีการเสวนาหัวข้อ “ทิศทางการปรับตัวเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤติโควิด-19” ซึ่งได้รับเกียรติจาก สุทธิชัย หยุ่นนักสื่อสารมวลชนอาวุโส เป็นผู้ดำเนิรายการ พร้อมด้วยวิทยากรจากหลากหลายสาขา ร่วมพูดคุยในเรื่องการปรับตัวในรูปแบบ New Normal นำโดย สมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, วสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.), นายแพทย์ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ด้านWellness กรรมการบริหารผู้ก่อตั้งระบบ WiztechHealth International, ดร.ดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักบริหารการตลาดและประชาสัมพันธ์ และอัจฉราพรรณ ไพบูลย์สุวรรณ นักแสดงและนักโยคะบำบัด

ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมทำงานกับกระทรวงสาธารณสุขและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยควบคู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย โดยเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้เปิดตัวโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย หรือ Amazing Thailand Safety & Health Admini-stration หรือ SHA ให้ผู้ประกอบการ 10 ประเภทกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเข้ามาลงทะเบียน เพื่อบันทึกเป็นฐานข้อมูลรายชื่อ และขณะนี้เรากำลังร่วมมือกับกระทรวงการคลังเพื่อออกมาตรการ “เที่ยวปันสุข” เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวเพิ่มเติม รวมถึงการจัดทำแนวทางการเปิดประเทศเพื่อการท่องเที่ยวอย่างจำกัด หรือ Travel Bubble

สำหรับกิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย” โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” ทำให้เห็นถึงทิศทางการปรับตัว เตรียมรับ New Normal หลังวิกฤติโควิด-19 และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภาคอีสาน (Isan Wellness Tourism) อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการมีความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวรูปแบบปกติใหม่ หรือ Travel New Normal สอดรับกับนโยบายและมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โดยเป็นความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในภาคอีสาน 20 จังหวัด

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท. กล่าวว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน 20 จังหวัด ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม “มินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยวไทย”โปรแกรม “ชวนพักรักสุขภาพ กับนักรบเสื้อขาว ฮีโร่กู้วิกฤต” ขึ้นเพื่อตอบแทนความเสียสละที่ทุกท่านเป็นด่านหน้าในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 รวมถึงรักษาผู้ติดเชื้ออีกด้วย นับเป็นภารกิจในการร่วมฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยว และดำเนินงานในลักษณะวัฒนธรรมเครือข่ายระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดที่มีการส่งต่อการบริการร่วมกัน

สำหรับความพร้อมของภาคการท่องเที่ยวอีสาน ที่จะสอดรับกับนโยบายท่องเที่ยวอย่างปลอดภัย ห่างไกลโรค ในภาคอีสาน เรามีความพร้อมที่จะรองรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้นหรือ Isan Wellness Tourism เนื่องจากอีสานมีความโดดเด่นเรื่องสมุนไพร พืชท้องถิ่นที่เป็นยาเป็นอาหาร และแนวทางวิถีชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมท้องถิ่นของอีสานมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมาะกับการท่องเที่ยวในลักษณะนี้มากขึ้น โดยเส้นทางอุดรธานี-ขอนแก่น-บุรีรัมย์ เป็นเพียงเส้นทางแรก และเรากำลังพัฒนาอีก 9 เส้นทางในภาคอีสานที่คณะมินิคาราวานซ่อมสร้างการท่องเที่ยว ซึ่งจะมีบุคลากรทางการแพทย์ร่วมเดินทาง เพื่อเปิดเส้นทางในทุกๆ เส้นทาง เพื่อตอบแทนความเสียสละจากความสุขในการท่องเที่ยว และเพื่อร่วมกันยกระดับการทางท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุข

และช่วงเข้าพรรษานี้ อีสานมีการจัดงานแห่เทียนพรรษา แต่จะมีการปรับวิถีใหม่ ด้วยการให้คนเข้าไปที่วัด โดยไม่มีขบวนแห่ หรือ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี จะให้เรื่องดิจิทัลในการจองผ่านออนไลน์ก่อนที่จะเข้าไปที่วัด ทำให้มีการจัดการ
ที่สะดวก ปลอดภัย และทำให้มีมาตรฐานการท่องเที่ยว ตอนนี้มีแอพพลิเคชั่นใหม่ชื่อ “หมอชนะ”ทำให้รู้ว่า คนที่อยู่รอบข้างเราปลอดภัย

นางวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอีสาน (สอทอ.) กล่าวว่า หลังจากที่การท่องเที่ยวของเราถูกแช่แข็งจากวิกฤติโควิด-19 มาตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา จึงเร่งสร้างความเชื่อมั่นในการท่องเที่ยวเทรนด์ใหม่ Self Drive และ Find Drive ให้กับนักท่องเที่ยวมั่นใจในเส้นทางภาคอีสาน นอกจากนี้ ได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวอีสานและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวในภาคอีสานเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน โดยโครงการนำร่องชื่อ “เจ้าถิ่นอีสานออนไลน์” ภายใต้แบรนด์สินค้า Buff ที่รวบรวมสินค้าทางการท่องเที่ยวหมวดต่างๆและช่วยกันออกแบบกิจกรรมท่องเที่ยว 20 จังหวัดภาคอีสาน โดยใช้จุดแข็งในการเป็นเครือข่ายบริษัทนำเที่ยวและผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ 20 จังหวัด เพื่อนำขึ้นเสนอขายบน Social Media Platform ในชื่อเว็บไซต์ www.ebuffesan.com

อีกทั้ง ยังขายบน Facebook และ Line ซึ่งเป็นการผนวกและประยุกต์การเป็นผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวออนไลน์ Online Travel Agency (OTA) มาผสมผสานกับความเป็นบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่ (เจ้าถิ่น) เกิดเป็นทางเลือกใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ในการส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าท่องเที่ยวและบริการในท้องถิ่น ในยุคการท่องเที่ยวแบบ New Normal โดยมี
เจ้าถิ่นผู้เชี่ยวชาญพื้นที่ เป็นผู้ให้บริการ ดูแลและอำนวยความสะดวก ซึ่งสามารถสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดี เว็บไซต์ www.ebuffesan.com จึงเป็น Business Platform ที่ใช้ควบคู่เชื่อมโยงด้วยกันเพื่อใช้ในการจองและจำหน่ายสินค้าทางการท่องเที่ยวและยังให้บริการ คอยดูแล พูดคุย สอบถามประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่อีสานโดยตรงที่ไว้วางใจได้เป็นอย่างดี

ด้าน นางพรทิพย์ อัษฎาธร กรรมการผู้จัดการเพลาเพลิน บุรีรัมย์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ตั้งแต่การเริ่มต้นของการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ทาง “เพลาเพลิน บุรีรัมย์” ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานตามหลักมาตรฐานสากลที่ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง ตามมาตรฐาน ของ SHA (Amazing Thailand Safety & Health Administration) ซึ่งเพลาเพลิน ได้รับมาตรฐานรับรองนี้ เป็นสถานประกอบการแรกของจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อความมั่นใจทางด้านบริการด้านสุขอนามัย ยกระดับความสะอาดและความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ต้อนรับ New Normal โดยที่ลูกค้ายังคงได้รับการบริการที่สะดวกสบาย เช่นเดิม ด้วยการยึดตามหลักข้อแนะนำด้านความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19อยู่เสมอมา อีกทั้ง ยังได้ทำการปรับพื้นที่เพื่อสุขภาพ “อโรคยาศาลา นครชัยบุรินทร์” สถานที่ของเรื่องราวตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งอโรคยาศาลา คือ สถานพยาบาลในสมัยก่อน มีการสร้างหลักฐานไว้อยู่มากมาย ตามเส้นทางนครชัยบุรินทร์ นำร่องการบำบัดสมุนไพรและแพทย์แผนไทย และนำความพร้อมทางด้านสถานที่ บุคลากร ผลผลิต นำไปสู่การบำบัดด้วยธรรมชาติ เป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน เช่น กัมพูชาสร้างแลนด์มาร์คใหม่ให้กับภาคอีสาน ในการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หรือ Wellness Tourism

 

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://www.naewna.com/lady/502036