‘นพ.ชาญชัย’ อดีตผอ.รพ.ขอนแก่น ยื่นฟ้องปลัด สธ.กรณีโยกย้ายไม่เป็นธรรม

อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น มอบทนายความยื่นฟ้องปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมพวก กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงจากบัตรสนเท่ห์ และโยกย้ายสายงาน

นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล อดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น มอบไชยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความ ยื่นฟ้องนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และพวกรวม 7 คน ประกอบด้วย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. และคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 5 คน ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2562 ฐานความผิดตาม ม.157 เนื่องจากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็น นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. ธรรมที่ถูกตั้งกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงจากการร้องเรียนผ่านบัตรสนเท่ห์ มีผลทำให้ถูกย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ไชยันต์ เปิดเผยว่า ตามที่มีข่าวทางสื่อต่างๆ กรณี นพ.ชาญชัย เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น ถูกร้องเรียนโดยมีบัตรสนเท่ห์กล่าวหาว่า สั่งให้มีการเรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า 5% ทั้งที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และ สธ.สั่งให้ยกเลิกการรับเงินไปแล้ว ต่อมา นพ.สุขุม มีคำสั่ง สธ.ที่ 1161/2562 ลงวันที่ 24 ต.ค. 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งมีทั้งหมด 5 คน และผลการตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า นพ.ชาญชัย เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า

ไชยันต์ กล่าวว่า ต่อมา นพ.ยงยศ ปฏิบัติราชการแทนปลัด สธ.มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2563 ตามที่มีการร้องเรียนจากบัตรสนเท่ห์ ต่อมาหลังจากคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเริ่มดำเนินการ ปรากฏว่าองค์กรแพทย์และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่นยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ทำให้ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. มีคำสั่งที่ 624/2563 ลงวันที่ 1 มิ.ย. 2563 ย้าย นพ.ชาญชัย ให้ไปปฏิบัติหน้าที่ที่กองบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัด สธ. โดยอ้างในคำสั่งว่า การตรวจสอบเบื้องต้นมีมูลควรกล่าวหา และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สธ. เห็นว่า นพ.ชาญชัย มีพฤติกรรมการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จ จึงเห็นควรย้าย นพ.ชาญชัยออกจากโรงพยาบาลขอนแก่น เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่เป็นอุปสรรค

ไชยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความ ขอนแก่น

  • ไชยันต์ ลีละสุวัฒนากุล ทนายความ

ไชยันต์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าว นพ.ชาญชัย เห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงตามคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นไปตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 และหนังสือสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการและสอบสวนเรื่องราวกล่าวโทษข้าราชการว่าทำผิดวินัยที่ระบุว่า หากกรณีเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ซึ่งตามข้อความตามบัตรสนเท่ห์ พยานหลักฐานแวดล้อมไม่ปรากฏชัดและไม่ชี้พยานบุคคลที่แน่นอน และ นพ.ชาญชัย ไม่ได้สั่งให้เรียกรับเงินจากบริษัทยาและร้านค้า และไม่ได้กระทำการใดๆ อันเป็นการข่มขู่จูงใจให้เกิดพยานหลักฐานอันเป็นเท็จตามที่ถูกกล่าวอ้าง

“วันนี้จึงได้ยื่นฟ้องคดี นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ.และพรรคพวกรวมทั้งหมด 7 คน ต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ตามประมวลกฎหมายอาญา ม. 157 เพื่อพิสูจน์ความจริงและขอความเป็นธรรมตามสิทธิ์กระบวนการยุติธรรมต่อไป” ไชยันต์ กล่าว

นพ.ชาญชัย ขอนแก่น นพ.ชาญชัย ขอนแก่น  

ขอบคุณข่าวจาก https://voicetv.co.th/read/0PmMZKUl2