นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ” ประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ค่าย ร.8 พัน.2

นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น เปิดการฝึกอบรม “โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ” ประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ณ ค่าย ร.8 พัน.2

          วันนี้ (13 ก.ค. 63) ที่ห้องอบรมกองร้อยอาวุธเบาที่ 2 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 8 (ร.8 พัน.2) ค่ายมหาศักดิพลเสพ ตำบลโนนสะอาด อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอชุมแพ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 โดยมีนายวิชิต สุทธโส หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่นสาขาชุมแพ ร.ท.ธนกฤต แสงราชา นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ร.8 พัน.2 ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนอุดม และองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ พร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาพระราชทานร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวได้กำหนดการจัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2563 จำนวน 2 คืน 3 วัน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายในการเข้าฝึกอบรมในครั้งนี้ คือ ประชาชนจิตอาสาตำบลโนนอุดม จำนวน 50 คน และตำบลไชยสอ จำนวน 50 คน รวมทั้งสิ้น 100 คน โดยมีทีมวิทยาการในการฝึกอบรมมาจากสถานีตำรวจภูธรชุมแพ โรงพยาบาลชุมแพ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย วิทยาลัยเขตขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ มูลนิธิกู้ชีพ กู้ภัย จังหวัดขอนแก่น พร้อมภาคีเครือข่าย และวิทยากรจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น ซึ่งการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าว เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่

#นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น #โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : คำกลอน บินศรี

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สวท.ชุมแพ

 

ขอบคุณข่าวจาก    http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200713170159535