ผู้ว่าฯขอนแก่น เตือน นร.-นศ. กลับเข้าจังหวัด พร้อมกักตัวก่อนเปิดเทอม 14 วัน

ขอนแก่น – นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า ขณะนี้เหลือเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ก็จะเข้าสู่การเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ประจำภาคเรียนที่ 1 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด คือในวันที่ 1 ก.ค.ที่จะถึงนี้
ซึ่งขณะนี้คณะทำงาน ของ ศบฉ. และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จ.ขอนแก่น ได้ประสานการทำงานร่วมกันกับศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียน และมหาวิทยาลัย รวมไปถึงสถาบันการศึกษาทุกแห่งนั้นเปิดเรียนได้ตามที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม หรือ อว. กำหนด แต่ด้วยมาตรการคุมเข้มที่จังหวัดได้ประกาศไว้หรือการต้องกักตัว 14 วัน ของกลุ่มคนที่เดินทางมาจากต่างประเทศและจังหวัดกลุ่มเสี่ยง สถาบันการศึกษาทุกแห่ง ทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยฯ,วิทยาลัย,โรงเรียนในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ,เอกชนและท้องถิ่น ต้องตรวจสอบนักเรียนของตนเองอย่างเร่งด่วน และให้รีบเดินทางกลับเข้าพื้นที่เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนของการกักตัวตามาตรการของการควบคุมโรค
เพราะหากเดินทางเข้าพื้นที่ในช่วงวันเปิดภาคเรียน ทุกคนจะต้องกักตัว 14 วันตามมาตรการที่จังหวัดกำหนด ก็จะทำให้นักเรียนและนักศึกษานั้นขาดเรียนได้ ดังนั้นในระยะนี้ไปจนถึงวันที่ 15 มิ.ย. นักเรียนและนักศึกษาทุกคน จะต้องเดินทางมาเตรียมความพร้อมและเข้ารับการกักตัวในจุดที่จังหวัดกำหนดทุกคน เพื่อทันต่อการเปิดภาคเรียนในเดือน ก.ค.ที่จะถึงนี้
“ขอให้ผู้ปกครองทุกคนได้มั่นใจเมื่อส่งบุตร-หลาน มาทำการศึกษาที่ขอนแก่น เพราะขณะนี้ คณะทำงานได้ลงพื้นที่ประเมินสถานศึกษาทุกระดับ ทุกวันเช่นกัน เพื่อกำชับ และตรวจติดตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่เป็นไปตามระเบียบที่ รัฐบาลและ ศบค.กำหนด ขณะที่บางโรงเรียนได้เสนอแผนการเรียนการสอนขึ้นมาแบบ New Normal คือการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนและแบบออนไลน์ที่สอดคล้องกัน แต่ถึงอย่างไรยังคงมีบางรายวิชาที่นักเรียนต้องเข้าห้องเรียนและเรียนในชั้นเรียน ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่โรงเรียนจะต้องแสดงมาตรฐานความปลอดภัย ตั้งแต่รับนักเรียนในช่วงเช้า และส่งนักเรียนกลับในช่วงเวลาหลังเลิกเรียนที่จะต้องดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานที่จังหวัดกำหนด”
ผวจ.ขอนแก่น กล่าวต่ออีกว่า แผนเผชิญเหตุที่ชัดเจนเป็นสิ่งที่ทุกสถาบันการศึกษาจะต้องปฏิบัติตามาอย่างเคร่งครัดหากพบสิ่งผิดปกติของนักเรียนและนักศึกษา ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นคระครู อาจารย์ จะต้องเข้ารับการอบรมด้านมาตรฐานสาธารณสุข และการเผชิญเหตุในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 เพื่อให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นขั้นตอนและทันทีที่สุด
ขอบคุณข่าวจาก   https://ch3thailandnews.bectero.com/news/192486