รองผู้ว่าฯ ขอนแก่น รับมอบนมและสิ่งของ เพื่อเติมในตู้ปันสุข สวท.ขอนแก่น ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

*** เมื่อวันที่  (26 มิ.ย. 63) ที่บริเวณด้านหน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  พร้อมด้วย ร่วมในพิธีรับมอบนมไทย-เดนมาร์ก และสิ่งของที่จำเป็นในชีวิเตประจำวัน เพื่อนำมาเติมในตู้ปันสุข เพื่อช่วยเหลือ เยียวยาผู้ยากไร้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จังหวัดขอนแก่น จากบริษัท ช้างแก่น จำกัด โดยนายชุมพล ศิลปดอนบม ผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ นมไทย-เดนมาร์ค จังหวัดขอนแก่น จัดมอบนมไทย-เดนมาร์ก จำนวน 100 ลัง จาก นายวินิจ วงศ์วโรฬาร หัวหน้าสำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

*** ทั้งนี้ ชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน สวท.ขอนแก่น โดยนายฤทธิ์ชัย ทองกิ่ง ประธานชมรมเสียงชุมชนคนอีสาน สวท.ขอนแก่น ร่วมกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่นโดยนางจิดาภา แก่นนาคำ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดตั้ง ตู้ปันสุข ขึ้นที่หน้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ถนนกสิกรทุ่งสร้าง โดยได้รับการสนับสนุน ตู้ปันสุข พร้อมสิ่งของอุปโภค บริโภค จากร้านเมืองเก่าเฟอร์นิเจอร์ โดย นายสารทูล นิรมัยถาวร และยังมีตู้พันธมิตรเครือข่ายอีกจำนวน 4 ตู้ ซึ่งตั้งประจำอยู่ที่หน้าโชว์รูมรถ โตโยต้า แก่นนคร ทุกสาขา อีกด้วย

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12559&filename=index