อำเภอชุมแพ จัดมหกรรม คนขอนแก่น สุขภาพดีด้วยกัน

 

นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์  นายอำเภอชุมแพ จ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานโครงการคนขอนแก่น สุขภาพดีด้วยกัน ๑๐๐ วัน ๑๐ ล้านกิโลเมตร อำเภอชุมแพ และมหกรรม รวมพลัง สร้างสุขภาพ อสม.อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2563  ที่ บริเวณลานอเนกประสงค์สำนักงานเทศบาลเมืองชุมแพ  โดยมีนายณัฐพล  ดีบุญมี ณ ชุมแพ  รองนายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  รพ.สต.  อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กว่า 2 พันคน  สำหรับกิจกรรมโครงการคนขอนแก่น สุขภาพดีด้วยกัน ๑๐๐ วัน ๑๐ ล้านกิโลเมตร อำเภอชุมแพ มี ดร.ถนัต จ่ากลาง  สาธารณสุขอำเภอชุมแพ กล่าวรายงานและกิจกรรม มหกรรม รวมพลัง สร้างสุขภาพ อสม.อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ปี 2563  มีนางกฤษณา วันทอง ประธาน อสม.อำเภอชุมแพ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

นางกฤษณา วันทอง ประธาน อสม.อำเภอชุมแพ  จ.ขอนแก่น  เปิดเผยว่า กิจกรรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณ อสม. ให้เป็นที่ประจักษ์ แก่ประชาชน ทั้งในอำเภอและต่างจังหวัด ถึงผลงานการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของ อสม. ในพื้นที่ พวกเราชาว  อสม.ทุกคน ขอยืนยันว่า เราจะร่วมมือร่วมใจ ในการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่าย เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนในอำเภอชุมแพ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพื่อจะเป็นพลเมืองที่ดี
และมีคุณภาพของประเทศชาติ

 

 

โดยภายในงานครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โชว์การแสดงของ อสม. เต้นแอโรบิค การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การประกวดกองเชียร์ การประกวดส้มตำลีลา ลำซิ่งลีลา และการแข่งขันตอบปัญหาสาธารณสุข ในโอกาสนี้ นายอำเภอชุมแพ  ยังเป็นประธานมอบรางวัลแก่ อสม. ดีเด่น ระดับอำเภอ

————————————-

นายสุชาติ  ปรีชาอนุวงศ์  ผู้สื่อข่าวเว็บไซต์เดลินิวส์ออนไลน์  ประจำจังหวัดขอนแก่น… อ่านต่อที่ : https://www.dailynews.co.th/article/758986

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://www.dailynews.co.th/article/758986