อำเภอชุมแพ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสการก่อตั้ง ครบรอบ 77 ปี

*** วันนี้ (1 ก.ค. 63) ที่บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอชุมแพ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายพันเทพ เสาโกศล ปลัดจังหวัดขอนแก่น นางสุภาวดี ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ และประชาชนชาวอำเภอชุมแพ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสการก่อตั้งอำเภอชุมแพ ครบรอบ 77 ปี

*** โดยมีพิธีประกอบด้วยทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 78 รูป และพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองชุมแพ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2486 กระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้ตั้งอำเภอชุมแพ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับที่ 132 ลว 1 ก.ค. 2486) โดยเป็นราชการในส่วนภูมิภาคที่ดูแล “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ประชาชนต่อไป

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=12567&filename=index