เทศบาล ขก.พร้อมเครือข่ายทำความสะอาด ถ.กสิกรทุ่งสร้างฆ่าเชื้อโควิค

เทศบาล ขก.พร้อมเครือข่ายทำความสะอาด ถ.กสิกรทุ่งสร้างฆ่าเชื้อโควิค

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 19.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารป้องกันฯ เทศบาลนครขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ทีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานในการปล่อยแถว “การลงพื้นที่ทำความสะอาดถนนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)” โดยมี นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล (ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง ,นายวรินทร์ เอกบุรินทร์) ,นายสุปัทม์ ทองรัตน์รองปลัดเทศบาล นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง เลขานุการนายกเทศมนตรี ,นายกิตตินันท์ วงศ์ทองเจริญ ประธานคณะกรรมการประสานงาน ศูนย์ อปพร. และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น (ฝ่ายป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่นทุกสถานี, สำนักการสาธารณสุขฯ, อปพร. เทศกิจ) และ จิตอาสา ตลอดจนหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น , มณฑลทหารบกที่ 23 ,ตำรวจตระเวนชายแดน ,สถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่น ร่วมทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้ดำเนินการล้างทำความสะอาด รวมไปถึงการเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่พักผู้โดยสารประจำทาง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ ตู้ ATM รวมทั้งป้ายโฆษณาต่างๆ ทั้งสองฝั่งถนนกลางเมือง เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องชาวขอนแก่น นอกจากนั้นแล้วนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนผู้ประกอบการค้า ณ ถนนกสิกรทุ่งสร้าง

ท้ายสุดนี้เทศบาลนครขอนแก่น ขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกหน่วยงาน ร่วมถึงพี่น้องชาวขอนแก่นที่ส่งมอบน้ำใจ ขอให้พี่น้องชาวขอนแก่นร่วมเป็นกำลังใจ หรือหากพบเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ขอให้ท่านช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ด้วย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวขอนแก่นจะร่วมกันฝ่าวิกฤตให้ผ่านพ้นในเร็ววัน

ขอบคุณข่าวจาก   http://www.kkmuni.go.th/2017/article/news/4673/เทศบาล-ขก.พร้อมเครือข่ายทำความสะอาด-ถ.กสิกรทุ่งสร้างฆ่าเชื้อโควิค