เรือนจำกลางขอนแก่น จัดอบรมติตอาสาพระราชทานให้กับผู้ต้องขัง

เรือนจำกลางขอนแก่น จัดอบรมติตอาสาพระราชทานให้กับผู้ต้องขัง สำหรับการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 18 ส.ค. 2563 ที่เรือนจำกลางขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทานเรือนจำกลางขอนแก่น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีผู้ต้องขังเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการจิตอาสาพระราชทานเรือนจำกลางขอนแก่น เป็นการให้ผู้ต้องขังเกิดความภาคภูมิใจและเป็นการชดเชยความผิดที่เคยกระทำกับสังคมปลูกจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังกลางคืนกลับสู่สังคม

” การที่เรือนจำกลางขอนแก่น ได้กำหนดจัดทำโครงการจิตอาสาพระราชทานครั้งนี้ นับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังที่มีจิตอาสาได้เข้าร่วมโครงการในการเป็นจิตอาสาช่วยเหลือเรือนจำและสังคม รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการทำงานเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนรวมและเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขังก่อนคืนกลับสู่สังคม โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรม จากศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น โดยวันนี้มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในรุ่นที่ 1/2563 จำนวน 35 คน เป็นชาย 27 คน เป็นหญิง 8 คน ซึ่งหลังสิ้นสุดการฝึกอบรมจะปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายตามความถนัดต่อไป”

   

ขอบคุณข่าวจาก https://siamrath.co.th/n/175538