“โฆษกศบค.”ยก 2 เหตุผลคง “พรก.ฉุกเฉิน”ทำได้มากกว่า “พรบ.โรคติดต่อ”

วันที่ 29 มิ.ย.63 ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวี ศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.กล่าวสาเหตุที่คงพ.ร.ก.ฉุกเฉินว่า มีความสำคัญ 2 ประเด็นคืออำนาจในการป้องกันโรคโควิด-19 มากกว่าพ.ร.บ.โรคติดต่อ คือ 1. จะช่วยในการเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรต่างๆ ได้ แต่พ.ร.บ.โรคติดต่อทำไม่ได้ การที่จะมีคนออก 2,000 คนหรือเข้ามา หรือการติดตามตัวผู้ติดเชื้อ และการควบคุมโรค หรือการเปิด ปิด ทุกกิจการกิจกรรม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เท่านั้นที่จะช่วยทำให้เราควบคุมโรคได้ 2.การบูรณาการร่วมกันทำงานทุกวันนี้อย่างมีบูรณาการ โดยเฉพาะชุดเล็กมีการประชุมทุกวันในการเชิญผู้ทุกคนเข้ามาร่วมประชุมทำให้งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบคุณข่าวจาก    https://siamrath.co.th/n/166060