ผู้ว่าการฯกทพ.ป้ายแดง “สุรเชษฐ์” ชูนโยบายแก้ปัญหาจราจร-ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ที่ผ่านมา การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาจ้างผู้บริหารตำแหน่งผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ระหว่าง นายสุรงค์ บูลกุล ประธานกรรมการ กทพ. กับนายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข อดีตรองผู้ว่าการด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. ซึ่งนายสุรเชษฐ์ฯ นับเป็นผู้ว่าการ กทพ. ลำดับที่ 15 และเป็นผู้ว่าการฯ คนนอกคนแรกที่มาจากการสรรหา

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า งานเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ก็คือการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษโดยการยกไม้กั้น การแก้ไขปัญหาสัญญาของโครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก อีก 3 สัญญาที่ยังไม่สามารถลงนามสัญญาเริ่มก่อสร้างได้ รวมถึงจะผลักดันเร่งรัดโครงการทางพิเศษสายกะทู้ – ป่าตอง โครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N1 N2 และโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีเชื่อมถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี ฯลฯ ตลอดจนการหาช่องทางการเพิ่มรายได้ให้ กทพ. โดยการขยายโครงข่ายทางพิเศษ การลดรายจ่ายในด้านต่างๆ การพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ในเชิงพาณิชย์จากพื้นที่ในเขตทางพิเศษหรือพื้นที่ว่างเปล่าของกทพ.

ทั้งนี้นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ปัจจุบันอายุ 49 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านบริหารโครงสร้าง) Lamar University, Texas, USA และ วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ด้านโครงสร้าง) Texas Tech University, USA ผลงานที่สำคัญในอดีตคือ การออกแบบ Launching Girder ทางพิเศษสายบูรพาวิถี และออกแบบทางวิ่งทางพิเศษสายศรีรัช ช่วง Sector D ในปัจจุบัน

 

ขอบคุณข่าวจาก https://siamrath.co.th/n/174296