Back to School วิถีใหม่ ป้องกันไว้ห่างไกลโควิด-19

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยจะมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายไม่ประมาท เฝ้าระวัง และป้องกันตัวเองอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะการเปิดภาคเรียนใหม่พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนับเป็นการเปิดเทอมแบบวิถีใหม่ (New Normal) ที่ต้องเตรียมพร้อม เพื่อให้เด็ก ๆ สามารถกลับไปเรียนได้อย่างปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 ภาครัฐจึงกำหนด 6 มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา ได้แก่ มาตรการคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน สวมใส่หน้ากากอนามัย จัดให้มีจุดล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ และลดความแออัดในห้องเรียน

กระทรวงพลังงาน และ กฟผ. จึงจัดโครงการ “EGAT Care Back to School” ภายใต้แคมเปญ “หยุดได้ไว เริ่มใหม่ได้เร็ว (Stop COVID Fast Restart Faster)” เพื่อสนับสนุนการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา คือ “ห่างกัน ใส่หน้ากาก ล้างมือ” โดยมอบหน้ากากอนามัยกว่า 2 แสนชิ้น และอุปกรณ์สำหรับล้างมือเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด-19 แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนกว่า 600 แห่ง รอบพื้นที่เขตเขื่อน และโรงไฟฟ้าของ กฟผ. ทั่วประเทศ

ทีมช่างจิตอาสา กฟผ. เร่งผลิตเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ

ทีมช่างจิตอาสา กฟผ. เร่งผลิตเสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบ

ผลิตภัณฑ์ที่มอบให้กับสถานศึกษามาจากฝีมือของทีมช่างจิตอาสา กฟผ. โดยใช้พื้นที่ของโรงซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าและเขตเขื่อนผลิตอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมการป้องกันโควิด-19 อาทิ เสากดแอลกอฮอล์เจลแบบเท้าเหยียบที่ออกแบบให้ช่วยลดการสัมผัส ควบคู่กับการผลิตเจลอนามัย “น้ำใจ” กฟผ. ซึ่งมีเอทิลแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ช่วยยับยั้งและฆ่าเชื้อโรคมอบให้กับโรงเรียนทั่วประเทศรวม 2,600 ชุด

วิสาหกิจชุมชนร่วมผลิตสบู่เหลวสำหรับล้างมือ

วิสาหกิจชุมชนร่วมผลิตสบู่เหลวสำหรับล้างมือ

นอกจากนี้ กฟผ. ยังส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชนต่าง ๆ นำสบู่เหลวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน จำนวน 13,000 ขวด อาทิ สบู่เหลวขมิ้นจากชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล จ.เชียงใหม่ และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสมุนไพรบ้านทุ่งตาหนอน จ.สุราษฎร์ธานี สบู่เหลวจากถ่านไม้ไผ่ ข้าวไรซ์เบอรี่ และมะขามเปียก จากวิสาหกิจชุมชนสถานีพลังงานชุมชนอำเภอสิรินธร จ.อุบลราชธานี มอบให้กับโรงเรียนต่าง ๆ ไว้ใช้สำหรับ ล้างมือด้วย

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมิอาจวางใจ การดำเนินชีวิตจึงจำเป็นต้องปรับตัวตามไปด้วย ซึ่ง กฟผ. พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยลดความเสี่ยง สนับสนุนการดูแลตนเองและส่วนรวม รวมถึงการฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดโควิด-19 ซ้ำอีกในอนาคต

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://siamrath.co.th/n/166048