กดดีเซลไว้ที่ 28 บาท/ลิตร “กบง.” ลดผสม B100 เหลือ 7% ดีเดย์ 1 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 24 พ.ย.64 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้จัดประชุมด่วนเพื่อหาแนวทางลดราคาดีเซลเป็นระดับ 28 บาทต่อลิตร โดยที่ประชุมมีมติเคาะแนวทางปรับสูตรน้ำมันดีเซลเหลือ1ชนิดคือบี7 จากปัจจุบันมี3ชนิดคือ บี7 บี10 และบี20 ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงลิตรละประมาณ 1 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 เนื่องจากตามออกประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ผู้ค้าลดส่วนผสม โดยจะมีประกาศลงราชกิจจานุเบกษาต่อไป ทั้งนี้มติดังกล่าวเพื่อช่วยประชาชนลดผลกระทบจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น โดยการปรับสูตร บี100 ลดลง ทำให้ต้นทุนราคาน้ำมันลดลงด้วย

โดยการปรับสูตรครั้งนี้จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลเหลือลิตรละ 28 บาทต่อลิตร กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีภาระชดเชย 3,886 ล้านบาทต่อเดือน ลดภาระลง 106 ล้านบาทต่อเดือน ปริมาณการใช้บี 100 เหลือประมาณ 4.16 ล้านลิตรต่อเดือน ลดลง 0.34 ล้านลิตรต่อเดือน ปริมาณการใช้ CPO ประมาณ 93,085 ตันต่อเดือน ลดลง 5,777 ตันต่อเดือน และทำให้รายได้ภาษีสรรพสามิต เพิ่มขึ้นประมาณ 77 ล้านบาทต่อเดือน

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/300276