ขอนแก่นจัดให้ บริการ ฉีดไฟเซอร์ วันละ 1 พันคน ดีเดย์ 29 พ.ย.นี้

วันที่ 23 พ.ย.2564 นายกิตติโชติ เตรียมเวชวุฒิไกร นายกเทศมนตรีเมืองพล จ.ขอนแก่นเผยว่า ทางเจ้าหน้าที่จะให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยฉีดไฟเซอร์เข็ม 1 กับเข็ม 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ ร่วมมือกับโรงพยาบาลให้ประชาชนชนในพื้นที่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยให้บริการได้วันละ 1 พันคน ผู้สนใจสามารถไปลงทะเบียนได้ เริ่มฉีด 29 พ.ย.นี้

ทั้งนี้การฉีดดังกล่าวเป็นสูตรพิเศษล่าสุดที่รัฐบาลกำหนด โดยผู้ที่เข้ารับการฉีดสามารถเลือกได้ว่าจะฉีดวัคซีนแบบไหน โดยต้องลงทะเบียนผ่านทางรพ.พล กับเทศบาลเมืองพลก่อน โดยจะสงวนสิทธิ์ให้กับคนในพื้นที่ก่อน

นอกจากนี้จะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เพื่อหาบุคคลที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน หากพบก็จะทำการฉีดแบบถึงบ้านเช่นกันเพื่อให้คนในพื้นที่ได้รับวัคซีนถึงร้อยละ 85 โดยได้เร่งให้ทุกคนเข้ารับการฉีดอย่างต่อเนื่อง

ขอบคุณข่าวจาก  https://www.khaosod.co.th/covid-19/news_6750701