จังหวัดขอนแก่น ชวนชาวขอนแก่นออกกำลังกาย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร

logomain

จังหวัดขอนแก่น ชวนชาวขอนแก่นออกกำลังกาย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ กิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร

 

วันนี้ (15 ก.พ. 64) ที่ ลานเข็มทิศสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยเครือข่ายสุขภาพ ร่วมกิจกรรม ก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 3 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ ด้วย Digital Health literacy

ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายที่สามารถทำได้ด้วยตนเอง สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการออกกำลังกายของประชาชนให้เพิ่มมากขึ้น โดยขยายกลุ่มเป้าหมาย ยกระดับเป้าหมายจาก บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข สู่ประชาชนทั่วไป นักเรียน ชมรมออกกำลังกาย ชมรมผู้สูงอายุ สถานประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น สำหรับกลุ่มคนที่มีภาวะโรคเรื้อรัง ที่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถออกกำลังกาย ลุกเดินได้ โดยมีบุคลากรสาธารณสุขปรับเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้ฝึกสอน ช่วยเหลือในการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยสามารถทำได้ด้วยตนเอง ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) และเตรียมพร้อมสู่ชีวิตวิถีใหม่ New Normal ของการออกกำลังกายในรูปแบบกิจกรรมออกกำลังกายที่หลากหลาย ผสานกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการส่งเสริมสุขภาพให้มีความน่าสนใจ ผ่านรูปแบบการสะสมระยะเวลาการออกกำลังกาย เช่น การเดิน วิ่ง ปั่นจักรยาน ฟุตบอล มวยไทย เวทเทรนนิ่ง แอโรบิค โยคะ ว่ายน้ำ แบดมินตัน บาสโลป ซึ่งระบบจะทำการบันทึกและประมวลผลพร้อมประเมินดัชนีมวลกาย BMI ให้คำแนะนำในการดูแลร่างกายแต่ละบุคคลและสะสมแต้มสุขภาพ Health Point เพื่อแลกรับรางวัล โดยมีช่วงระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้ 1.เริ่มเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 2.เริ่มสะสมระยะทางและระยะเวลาจริง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 8 มิถุนายน 2564 (100 วัน) และ 3.มอบรางวัลสะสมแต้ม เดือนกรกฎาคม 2564

 

สำหรับกิจกรรมก้าวท้าใจ ซีซั่น 3 พิชิต 100 วัน 100 กิโลเมตร ภายใต้ความร่วมมือของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่น หอการค้าจังหวัดขอนแก่น สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น อุตสาหกรรมจังหวัด การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ขอนแก่น โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขามแก่นนครวิ ทยาลัยเทคนิคขอนแก่น บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น ศูนย์การเรียนรู้ปัญญาภิวัฒน์ อาสาสมัครสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายอื่นๆ.

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=13021&filename=index