ดับฝันพรรคเล็ก! “พรเพชร” ชี้ชัด “นายกฯ” ไม่มีอำนาจยื่นศาลตีความแก้รธน.ยกเว้นพรบ.

วันที่ 22 ก.ย.64 นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ในฐานะรองประธานรัฐสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ส.ส.จากพรรคการเมืองขนาดเล็กคาดหวังให้ส.ว. ร่วมเข้าชื่อกันเพื่อส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า ไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงประเด็นดังกล่าว ที่จะส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ซึ่งหากพ้นกำหนด 15 วัน ก็ไม่สามารถดำเนินการได้
เมื่อประธานรัฐสภาส่งร่างรัฐธรรมนูญให้นายกฯ จะสามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความ ก่อนการนำขึ้นทูลเกล้าฯ ได้หรือไม่นั้น ตามรัฐธรรมนูญ กำหนดไว้เป็นการเฉพาะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่ ส.ส. และ ส.ว. เท่านั้น ที่จะเข้าชื่อกันสามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความได้ ไม่ได้ให้อำนาจนายกฯดำเนินการ ยกเว้นเป็นร่างพ.ร.บ.ที่ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาแล้วนายกฯถึงจะสามารถส่งศาลรัฐธรรมนูญยื่นตีความด้วยตนเองได้

“หากร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติม มีผลใช้บังคับแล้ว ยังมีช่องทางส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความเพิ่มเติมอีกได้หรือไม่นั้นต้องรอพิจารณาว่าจะมีประเด็นใด ที่ไปกระทบจนทำให้ต้องมีการตีความ ซึ่งก็จะมีเงื่อนในการส่งศาลรัฐธรรมนูญ เช่น การยื่นเรื่องผ่านผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อโต้แย้งข้อกฎหมาย”นายพรเพชร กล่าว