ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยม สำนักงานประกันสังคม มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงาน

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม พร้อมประชุมทางไกลผ่านระบบ video conference ณ ห้องปะชุมอำพล สิงหโกวินท์ ชั้น 6 อาคารอำนวยการ สำนักงานประกันสังคม รวมถึงตรวจเยี่ยมศูนย์อำนวยการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อผู้ประกันตน และการให้บริการสายด่วน 1506 กด 6 และ กด 7 ณ ชั้น 1 อาคารวิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานประกันสังคม

นายบุญชอบ กล่าวว่า การพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีศักยภาพสูงในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกำหนดวิสัยทัศน์ แนวทาง และปรับเปลี่ยนแผนรายปีเป็นปีต่อปี เพิ่มระบบ AI เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงทั้งนี้ ขอขอบคุณข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน และขอให้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นมิตร ให้ความอบอุ่น อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ประชาชน และสามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/286922