ฟื้นโควิด “ออมสิน” ตั้งงบ 5 พันล้านปล่อยกู้สร้างงาน-อาชีพ สูงสุดไม่เกินรายละ 3 แสนบาท

 

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 ได้เห็นชอบมาตรการสินเชื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ดำเนินการโดยธนาคารออมสิน วงเงินรวม 5,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยไม่เกิน 3.99% ต่อปี ปล่อยกู้ให้รายละไม่เกิน 3 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้เริ่มประกอบอาชีพและผู้ประกอบการรายย่อย ทั้งผู้ที่ผ่านการอบรมอาชีพช่างทุกประเภท และผู้ที่ไม่ใช้ช่าง เช่น ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม และร้านขายสินค้าออนไลน์ ที่มีใบประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรผ่านการอบรม หรือมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ รวมทั้งกลุ่มผู้ประกอบการขนาดย่อม ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง โชห่วย แฟรนไชส์ และผู้ขับขี่รถสาธารณะ โดยระยะเวลาการขอสินเชื่อตั้งแต่วันที่ ครม.เห็นชอบถึง 30 ก.ย.65 มีระยะเวลาการให้กู้ยืม รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5 ปี ปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

นอกจากนี้ ครม.ยังได้ตั้งงบประมาณสำหรับชดเชยความเสียหายที่เกิดจากหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) 100% สำหรับเอ็นพีแอลไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อที่อนุมัติทั้งหมด รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/300223