มทร.อีสานวิทยาเขตขอนแก่น ยกศูนย์ศึกษาโคกสีเป็นศูนย์พักคอยผู้ป่วยโควิด-19

ศูนย์ข่าวขอนแก่น – ม.เทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น ยกศูนย์การศึกษาโคกสี จัดตั้งเป็นศูนย์พักคอยและพักพิงรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดขอนแก่นที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่เตียงโรงพยาบาลหลัก และ รพ.สนามมีไม่เพียงพอ

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. วันนี้ (4 ส.ค.) ศูนย์การศึกษาโคกสี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ร่วมกับ อบต.โคกสี อบต.หนองตูม อบต.บึงเนียม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 3 ตำบล ได้จัดตั้งศูนย์พักคอยและพักพิง เพื่อรองรับกลุ่มเสี่ยง และผู้ติดเชื้อประจำตำบลโคกสี ตำบลบึงเนียม ตำบลหนองตูม หลังจากที่แนวโน้มการระบาดในกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ควบคุมสูงสุดหลายจังหวัดยังมีผู้ป่วยติดเชื้อรอรับการรักษาอีกมาก จังหวัดขอนแก่นจึงเตรียมการรับกลุ่มเสี่ยงที่จะเดินทางกลับมายังภูมิลำเนา

โดยในวันนี้ นายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอเมือง จ.ขอนแก่น พร้อมตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและความพร้อมของศูนย์พักคอยและพักพิง พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ โดยมี ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์บุญกิจ อุ่นพิกุล ผู้ช่วยอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น อาจารย์ประพันธ์ ยาวระ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.ปภาวิน พชรโชติสุธี คณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพื้นที่

ผศ.ดร.อาดา รัยมธุรพงษ์ รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตขอนแก่น เปิดเผยว่า มทร.อีสานทุกวิทยาเขตพร้อมให้การสนับสนุนการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จึงได้ให้ความอนุเคราะห์ให้ใช้สถานที่ศูนย์การศึกษาโคกสีเป็นศูนย์พักคอย

ซึ่งศูนย์แห่งนี้ ทางวิทยาเขตขอนแก่นรับผิดชอบดูแลอาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการ โรงเก็บเครื่องจักรเครื่องมือ แปลงทดสอบทั้งสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตรและ สาขาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม บ้านพักอาจารย์ บ้านพักคนงาน

โดยปัจจุบันได้มีการจัดการเรียนการสอนเป็นการศึกษาออนไลน์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดโรคอยู่แล้ว ดังนั้นวิทยาเขตขอนแก่นจึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่เพื่อใช้จัดตั้งศูนย์พักคอย ได้แก่ แฟลตที่พัก 10 ยูนิต จำนวน 20 เตียง เป็นหน่วยพักคอยสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไป

ส่วนอาคารเรียนรวมจำนวน 48 เตียง (รองรับสูงสุดได้ 124 เตียง) เป็นหน่วยพักพิงกักตัว สำหรับคนขอนแก่นที่กลับมาจากพื้นที่เสี่ยงและควบคุมเพื่อเฝ้าสังเกตอาการ (Quarantine) และชั้นที่ 1 จัดตั้งเป็นศูนย์อำนวยการ จำนวน 1 ห้อง ชั้น 2 พักกักตัว สำหรับผู้หญิง จำนวน 2 ห้องๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 16 เตียง ชั้นที่ 3-4 พักกักตัวสำหรับ ผู้ชาย จำนวน 4 ห้องๆ ละ 8 เตียง รวมเป็น 32 เตียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนคนไทยทุกท่านปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 และเราจะก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไป 

ขอบคุณข่าวจาก  https://mgronline.com/local/detail/9640000076296