“รมว. เฮ้ง” ขานรับนโยบายนายกฯ เร่งส่งแรงงานไทยทำงานภาคเกษตรรัฐอิสราเอล ต่างชาติเชื่อมั่นฝีมือ

 

เมื่อวันที่ 23 พ.ย.64 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวให้โอวาทและให้กำลังใจแก่แรงงานไทย 120 คน ก่อนเดินทางทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล ภายใต้โครงการ TIC ณ ด่านตรวจคนหางาน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน และนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ร่วมคณะ

นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า วันนี้มีกำหนดส่งแรงงานไทย จำนวน 120 คน แบ่งเป็นเพศชาย 115 คน และเพศหญิง 5 คน ทำงานภายใต้โครงการ “ความร่วมมือไทย – อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Cooperation on the Placement of Workers: TIC) โดยแรงงานไทยดังกล่าวจะเดินทางไปทำงานกับนายจ้างในกิจการภาคเกษตร ได้แก่ ทำสวนดอกไม้ ปลูกกระบองเพชร ปลูกมะเขือเทศ กล้วย แตงโม และฟักทอง รวมทั้งในกิจการปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงวัว หมู ไก่ และผึ้ง มีระยะเวลาการจ้างงานครั้งแรก 2 ปีและสามารถต่อสัญญาจ้างได้อีก 3 ปี 3 เดือน รวมเป็นไม่เกิน 5 ปี 3 ทั้งหมดจะเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสาร เที่ยวบินที่ LY 082 ของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิไปยังกรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล

“รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแรงงานไทยให้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ เพื่อการมีงานทำ นำรายได้เข้าประเทศ และฝากกำลังใจผ่านผมมาถึงพี่น้องแรงงานไทย ขอให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด มีความขยัน อดทนตั้งใจทำงาน ปฏิบัติตนตามกฎหมายของอิสราเอล ไม่ยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติด สิ่งของมึนเมาและการพนัน รู้จักเก็บออมส่งเงินให้ครอบครัว และเรียนรู้ประสบการณ์ทางเกษตรที่ได้รับจากการทำงาน เพื่อกลับมาพัฒนาประเทศและประกอบอาชีพของตนเองภายหลังจากครบสัญญาต่อไป”

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน มีกระบวนการคัดเลือกที่โปร่งใสตั้งแต่การรับสมัคร การสัมภาษณ์ การทำสัญญาจ้างงาน และการตรวจสอบจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแรงงานไทยเองก็มีความชำนาญในการทำงานภาคเกษตรเป็นอย่างดี โดยปัจจุบันมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานภาคเกษตรอยู่ในรัฐอิสราเอลทั้งสิ้น 25,000 คน และในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประเทศไทยได้รับโควตาจัดส่งแรงงานจำนวน 6,500 คน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ได้โควตาในการจัดส่ง 5,000 คน อย่างไรก็ดีนายจ้างอิสราเอลแจ้งความต้องการจ้างแรงงานไทยเพิ่มจากโควตา ปีที่ผ่านมาจึงจัดส่งแรงงานไทยไปทั้งสิ้น จำนวน 6,011 คน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีนายจ้างในต่างประเทศมีความเชื่อมั่นในฝีมือและศักยภาพของแรงงานไทย

“ในปีนี้ PIBA ขอให้ฝ่ายไทยจัดส่งแรงงานช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม 2565 จำนวน 2,500 คน ซึ่งกรมการจัดหางานมีแผนการจัดส่ง 4 เที่ยวบินต่อเดือนๆละประมาณ 600 คน โดยแรงงานไทยจะได้รับเงินเดือนขั้นต่ำก่อนหักภาษีเดือนละ 5,300 เชคเกล หรือประมาณ 56,021 บาท (ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนั้น)”

ทั้งนี้ผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศสามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694”

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/299909