สธ.คิกออฟบัตรทองวีไอพี ที่ขอนแก่นพร้อมปลดล็อคการรับบริการ 4 ด้าน ถึงการรักษาได้ทุกที่

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 1 มี.ค.2564 ที่ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองบ้านหนองกุง ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมนโยบายบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ เขตสุขภาพที่ 7 ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพื่อผลักดันนโยบายการบริการปฐมภูมิรักษาทุกที่ ทั่วประเทศต้องไม่มีผู้ป่วยอนาถา ทุกคนเท่าเทียมกัน โดยมีบุคลลากรทางการแพทย์ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในกลุ่ม จ.ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,กาฬสินธุ์ และ จ.ขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การยกระดับการเข้าถึงการรักษาของกระทรวงสาธารณสุข กรณีผู้ที่มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ บัตรทอง เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญที่จากนี้ไปทุกคนจะต้องสามารถเข้ารับบริการการรักษาได้ทุกที่ตามนโยบายของรัฐบาล และตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปกระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช.จะทำการปลดล๊อคการให้บริการใน 4 ด้าน ประกอบด้วย ประชาชนเจ็บป่วย สามารถไปรับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการ ปฐมภูมิทุกที่ ในระบบบัตรทองตามนโยบาย 30 บาท ซึ่งสามารถรักษาได้ทุกที่ ต่อด้วยการเป็นผู้ป่วยใน ไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัว ขณะที่โรคมะเร็งสามารถเข้ารับบริการที่ใดก็ได้และการย้ายหน่วยบริการสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันที โดยไม่ต้องรอ 15 วัน

“การปลดล็อคการให้บริการดังกล่าว เป็นนโยบายที่สำคัญและชัดเจนในการยกระดับมาตรฐานการให้บริการด้านสาธารณสุขของไทย เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุข ได้โดยสะดวกและยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สามารถเข้าถึงการรักษา ได้สะดวก รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่าย สนองนโยบายลดความแออัดของโรงพยาบาลขนาดใหญ่”

นายวัชรพงศ์ กล่าวต่ออีกว่า เขตสุขภาพที่ 7มีประซากร ในการกำกับควบคุมดูแลรวม 5,054,166คน มีหน่วยบริการปฐมภูมิ 822 แห่ง ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมาและวันนี้การปลดล็อคดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้น มั่นใจว่าความพร้อมของการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตามนโยบายรักษาด้ยนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ จะสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยที่ถือบัตรทอง มารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ ที่ประกอด้วยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล ศูนย์แพทย์ หรือศูนย์สุขภาพชุมชน ใกล้บ้านได้ทันที

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/223852