สภาคุมเข้มสกรีนโควิด “3สว.”ตรวจแล้วไม่ติดเชื้อ ห้ามสื่อทำข่าวใกล้ชิดรมต.ที่เสี่ยงเข้าสภาฯ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญวันที่ 7เม.ย.64 มีมาตรการเข้มงวดตรวจกลั่นกรองส.ส.,ส.ว., ผู้ติดตาม, ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐสภา ตลอดจนสื่อมวลชนที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภา โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง การให้สแกนแอปพลิเคชั่นไทยชนะ ก่อนเข้าอาคารรัฐสภา

พร้อมทั้งมีการตั้งจุดเจาะเลือด (rapid test)เพื่อหาเชื้อโควิดในเบื้องต้นแก่ส.ส.-ส.ว. ก่อนเข้าห้องประชุม โดยใช้เกณฑ์ความสมัครใจ ใครจะเข้ารับการตรวจหรือไม่ก็ได้ โดยมีนายสมชาย แสวงการ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ นายสมพล เกียรติไพบูลย์ ส.ว. มาขอรับการตรวจเชื้อโควิดจากรัฐสภา หลังจากไปเข้าร่วมงานเลี้ยงของเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย เมื่อวันที่ 22มี.ค. ผลการตรวจส.ว. 3คน ไม่พบเชื้อโควิด

นอกจากนี้ยังมีการตั้งจุดลงทะเบียนการเข้ารับฉีดวัคซีนโควิดให้ส.ส.และส.ว. โดยในส่วนส.ว.จะเริ่มให้ฉีดวัคซีนโควิดได้ตั้งแต่วันที่ 8เม.ย.เป็นต้นไป ขณะเดียวกันรัฐสภายังออกมาตรการให้ผู้ติดตามสมาชิกรัฐสภา และพนักงานขับรถ คอยอยู่ในห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 ไม่ให้มาอยู่บริเวณรอบห้องประชุมรัฐสภา

รวมถึงขอความร่วมมือไปยังสื่อมวลชนที่ไปทำข่าวใกล้ชิดกับรัฐมนตรีหรือผู้มีที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด ไม่ให้มาทำข่าวที่รัฐสภาในวันที่ 7เม.ย. โดยขอให้กักตัวดูอาการ 14วัน และให้ส่งผู้อื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/233621