สภาฯ คุมเข้มห้ามสื่อ ใกล้ รัฐมนตรี-กลุ่มเสี่ยงโควิด เข้ามาทำข่าว ตั้งแต่ 7 เม.ย.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร แจ้งว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ขณะนี้มีความรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการทำข่าวใกล้ชิดกับคณะรัฐมนตรีหรือบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมีความประสงค์จะเข้ามาทำข่าว ณ อาคารรัฐสภา ตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย.ขอความร่วมมือให้เฝ้าระวังกักตัวเพื่อติดตามอาการ และให้สื่อมวลชนท่านอื่นมาปฏิบัติหน้าที่ทำข่าว ณ อาคารรัฐสภาแทน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการการเข้า – ออก อาคารรัฐสภา ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องด้วยความห่วงใย อย่างยิ่งรวมทั้งได้เพิ่มความเข้มข้น ให้มากยิ่งขึ้น

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/233554