เด็กมะกันน่าห่วง! ยอดติดโควิดพุ่ง 240% ตั้งแต่ ก.ค.เป็นต้นมา

Photo : Getty ImagesPhoto : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า สถาบันกุมารเวชศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯ หรือเอเอพี เปิดเผยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก พบว่า เด็กในสหรัฐฯ มีอัตราการป่วยติดเชื้อรายใหม่จำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า มีเด็กติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากถึง 251,781 ราย ซึ่งมากเป็นอัตราร้อยละ 240 เมื่อเปรียบเทียบกับในช่วง ก.ค. เป็นต้นมา ที่มีพบเด็กติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ 71,726 ราย

โดยทางเอเอพี ยังระบุด้วยว่า อัตราการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในกลุ่มเด็ก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแบบทวีคูณ จากการที่ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ มีเด็กติดเชื้อจำนวนรวมแล้วกว่า 5 แสนราย ส่งผลมียอดเด็กติดเชื้อจำนวนสะสมอยู่ที่ 5.3 ล้านราย นับตั้งแต่เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดในสหรัฐฯ

รายงานข่าวแจ้งว่า เหตุปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ทำให้เด็กในสหรัฐฯ มีอัตราการติดเชื้อเพิ่มขึ้นมาจากการที่โรงเรียนในสหรัฐฯ เริ่มเปิดการเรียน การสอน อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งบรรดาผู้เชี่ยวชาญ มีคำแนะนำว่า ให้ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 เพื่อปกป้องมิให้ผู้ปกครองแพร่เชื้อไปยังบุตรหลานที่ยังไม่มีสิทธิ์ได้รับการฉีดวัคซีน

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/280336