เริ่มแล้ว! ขยายระยะเวลาต่ออายุใบขับขี่ล่วงหน้าได้สูงสุด 6 เดือน

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูล COVID-19 โพสต์ข้อความ ระบุว่า… ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป ประชาชนสามารถต่ออายุใบขับขี่ ทั้งรถส่วนบุคคลและรถสาธารณะทุกประเภทได้ล่วงหน้าถึง 6 เดือน จากเดิม 3 เดือน พร้อมขยายอายุผลการอบรม e-Learning เป็น 6 เดือน เพื่อให้ประชาชนมีเวลาในการทำใบขับขี่ได้มากขึ้น

เนื่องจากปัจจุบันมีจำนวนผู้ถือขับขี่มากขึ้น ส่งผลให้ สนง.ขนส่ง อาจไม่สามารถรองรับและให้บริการประชาชนได้อย่างเต็มที่ จึงได้มีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการต่ออายุใบขับขี่ได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด

และเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น ประชาชนที่ต้องการต่อใบขับขี่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning ได้ที่เว็บไซต์ www.dlt-elearning.com ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดขั้นตอน ลดเวลาในการมาติดต่อกับ สนง.ขนส่ง และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อีกด้วย

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#หยุดโควิดแต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย
#NewNormalชีวิตวิถีใหม่
#สมดุลชีวิตวิถีใหม่
#รวมไทยสร้างชาติ

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/233013