“โฆษก ศบค.” ย้ำวัคซีนโควิด-19 ล็อตแรกกระจาย ฉีด 4 กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ 13 จว.

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. เวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่วานนี้ (22 ก.พ.64) เห็นชอบแผนกระจายวัคซีนจำนวน 200,000 โดสแรกที่จะได้รับวันที่ 24 ก.พ.64 ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด, พื้นที่ควบคุม และ พื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม รวม 13 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร, กทม.(ฝั่งตะวันตก), ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ, ตาก (อ.แม่สอด), นครปฐม สมุทรสงคราม, ราชบุรี, ชลบุรี, ภูเก็ต, สุราษฎร์ธานี (อ.เกาะสมุย) และ เชียงใหม่

สำหรับ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1.บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าทั้งภาครัฐและเอกชน 2.บุคคลที่มีโรคประจำตัว อาทิ โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรัง และโรคหอบหืดที่ควบคุมได้ไม่ดี เป็นต้น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5 ที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด โรคเบาหวาน และโรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กิโลกรัมต่อตร.ม. 3.ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และ4.เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคโควิด-19 ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย

โฆษก ศบค. กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เป็นผู้พิจารณาจัดสรรจำนวนวัคซีนให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายตามสถานการณ์และบริบทของพื้นที่

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/222292