โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง 28 บิ๊กมหาดไทย”สุทธิพงษ์” ปลัด มท.

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง“ปลัดมหาดไทย”-โยก“ผู้ว่าฯปู”ไปอ่างทอง

วันที่ 15 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้มี ผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 28 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/280660