“ไต้หวัน” ขอบคุณ “ลุงแซม” ขาย “ปืนใหญ่อัตตาจร” บิ๊กล็อต 40 กระบอก มูลค่า 750 ล.ดอลล์

Photo : Getty ImagesPhoto : Getty Images

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน แถลงขอบคุณต่อทางการสหรัฐฯ ที่อนุมัติการขายระบบปืนใหญ่อัตตาจร “ฮาววิตเซอร์” พร้อมปืนครก อย่างขนานใหญ่ จำนวนรวมแล้ว 40 ชุด ให้แก่ทางการไต้หวัน คิดเป็นมูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (คิดเป็นเงินไทยราวกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท) ซึ่งจะส่งผลให้ไต้หวันสามารถเพิ่มศักยภาพในการป้องกันตนเองจากการรุกรานของจีนแผ่นดินใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยกระทรวงการต่างประเทศของไต้หวัน ยังระบุอีกว่า จากการที่จีนแผ่นดินใหญ่ขยายกำลังทหาร และมีปฏิบัติการยั่วยุอย่างต่อเนื่องจากจีน ทำให้รัฐบาลไต้หวันจำเป็นต้องส่งเสริมการป้องกันตนเอง ด้วยความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่า จะปกป้องชีวิตประชาชน และวิถีชีวิตที่เป็นเสรี ประชาธิปไตย

รายงานข่าวแจ้งว่า ปืนใหญ่ที่ไต้หวันจัดซื้อจากสหรัฐฯ ในครั้งนี้ เป็นแบบปืนใหญ่อัตตาจร “ฮาววิตเซอร์” ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปตามที่ต่างๆ รวมถึงที่ทุรกันดารด้วยตนเอง โดยเป็นปืนใหญ่ขนาดกลาง “เอ็ม109เอ6” ขนาด 155 มิลลิเมตร จำนวน 40 ชุด ซึ่งมีศักยภาพในการต่อต้าน ขัดขวาง การรุกรานจากภายนอกได้