“ชวน” รับกลางสภาไม่เจตนาพูดกระทบส.ว.ให้เสียหาย เหตุส.ส.มาแต่ไม่แสดงตนทำองค์ประชุมล่ม

วันที่ 17 ก.ย.64 ที่รัฐสภา มีการประชุมร่วมของรัฐสภา ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม ได้พิจารณาร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรรม พ.ศ..ต่อจากเมื่อวันที่ 10 ก.ย.ถึงมาตรา 8 ต้องยุติลงเนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ

ทั้งนี้ก่อนการเข้าสู่เนื้อหาของร่างกฎหมาย นายชวน ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตนขอทำความเข้าใจกับ ส.ว. ว่าไม่มีเจตนาพูดกระทบให้ ส.ว.เสียหาย ตามที่ตนระบุว่าส.ว.ขาดมากกว่าส.ส. เพราะประเมินด้วยสายตาตัวเอง แต่เมื่อนับองค์ประชุมและตรวจสอบแล้วพบว่า ส.ส.ขาดมากกว่า เมื่อดูตัวเลของค์ประชุม พบว่าผู้ที่มาประชุมแต่ไม่แสดงตน ทำให้องค์ประชุมขาดไป 10 คน ทั้งนี้ตนได้ชื่นชมส.ว.ว่าไม่ค่อยมีปัญหาเพราะส.ว.มาประชุมพร้อมมากกว่า ขอให้เข้าใจ หากทำให้ไม่สบายใจ

จากนั้นที่ประชุมได้เข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาในวาระสอง เป็นรายมาตรา จนครบ 20 มาตรา และลงมติโดยรัฐสภาลงมติด้วยเสียงเอกฉันท์ 494 เสียง เห้นชอบร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม

ทั้งนี้นายวรวัจน์ กล่าวขอบคุณสมาชิกรัฐสภา และระบุว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนักวิจัยและนักวิชาการรอคอย เพราะจะเปลี่ยนโฉมวงการวิจัยให้นักวิจัยได้เป็นเจ้าของงานวิจัย

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/281286