“บิ๊กป้อม” เซ็นตั้งทีมกฎหมาย พปชร. “ไพบูลย์” นั่งปธ. ยันไม่มีนัยยะทางการเมือง

“ประวิตร” เซ็นตั้ง กก.กฎหมายฯ พปชร. ไพบูลย์ นั่ง ประธาน “สุรสิทธิ์-วิเชียร-ประสาร-ทศพล” กรรมการ พิจารณาเห็นชอบร่างกม. ที่พรรคเสนอ

วันที่ 17 ก.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐในด้านกฎหมาย และการบังคับใช้ข้อบังคับของ พรรคพลังประชารัฐ เป็นไปด้วยความถูกต้อง มีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และนโยบายของพรรคพลังประชารัฐ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเดิม ข้อ 17 (1) และ (ช) จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ดังนี้

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ เป็น ประธานกรรมการ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการ นายประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ และนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กรรมการ

ทั้งนี้ มีภารกิจในการพิจารณาเห็นชอบ ร่างกฎหมายต่างๆ ที่พรรคเสนอ เช่น พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ร.ป.เลือกตั้งและให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ และดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับพรรค เช่น เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจ เกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกพรรคตามข้อบังคับ

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า สำหรับคณะกรรมการดังกล่าวฯ มี อำนาจหน้าที่พิจารณาเห็นชอบร่างกฎหมายต่างๆ ที่พรรคเสนอ เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง รวมทั้งให้ความเห็นในปัญหาข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับพรรค นอกจากนี้จะดูแลการบังคับใช้ข้อบังคับพรรค และอำนาจเกี่ยวกับจริยธรรมของสมาชิกพรรค โดยการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีนัยยะทางการเมืองแต่อย่างใด

 

ขอบคุณข่าวจาก https://siamrath.co.th/n/281301