ศึกซักฟอก 2 วัน ใช้เวลาแล้ว 25 ชม. ฝ่ายค้านเหลือเวลาสับ “นายกฯ-รมต.” 18 ชม.

วันที่ 2 ก.ย.64 เวลา 08.35 น. ที่รัฐสภา นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ว่า ขณะนี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.) ใช้ไป 2 ชั่วโมง 55 นาที 16 วินาที เหลือ 11 ชั่วโมง 4 นาที 44 วินาที พรรคร่วมรัฐบาล ใช้ไป 29 นาที 36 วินาที เหลือ 2 ชั่วโมง 24 วินาที ฝ่ายค้าน ใช้ไป 21 ชั่วโมง 29 นาที 31 วินาที เหลือ 18 ชั่วโมง 30 นาที 29 วินาที ประธาน ใช้ไป 53 นาที 11 วิ เหลือ 1 ชั่วโมง 06 นาที 49 วินาที รวมเวลาที่ใช้ ไปทั้งหมด 2 วัน (31สิงหาคม-1กันยายน) 25 ชั่วโมง 47 นาที 34 วินาที คงเหลือ 32 ชั่วโมง 42 นาที 26 วินาที

 

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/276879