“โฆษกรัฐบาล” เผยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เอเปค 2565

วันที่ 12 ต.ค.64 นายธนกร วังบุญคงชนะ เผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคฯ หรือ Asia Pacific Economic Cooperation ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ปัจจุบันมี สมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ โดยไทยกำลังจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี 2565 โดยเป็นการรับช่วงจากประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน นี้

คณะกรรมการฯ ได้รายงานความคืบหน้า ในการพัฒนาผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและข้อริเริ่ม/โครงการ ภายใต้แต่ละประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ภายใต้ แนวทาง BCG Economy 2.การอำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน 3.การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว อย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด-19

“การเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ในปี 2565 ไทยพร้อมจะผลักดันวาระต่างๆ ของรัฐบาล โดยเฉพาะ BCG Economy ในระดับกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ นอกจากนี้ การฟื้นตัวหลังสถานการณ์โควิด -19 จะเป็นประเด็นสำคัญที่ผู้นำโลกจะใช้โอกาสนี้ในการประชุมหารือ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้แสดงศักยภาพและเป็นเวทีระดับนานาชาติ” นาย ธนกร กล่าว

ขอบคุณข่าวจาก  https://siamrath.co.th/n/288416