กระเป๋าฉีก! LPG ขึ้น 1 บาท/กก. ส่งผลถัง 15 กก. ขยับแตะ 408 บาท/ถัง เริ่มพรุ่งนี้

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า วันที่ 1 กันยายน 2565 ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว(LPG) ภาคครัวเรือน จะปรับขึ้นอีกกิโลกรัม(กก.)ละ 1 บาทส่งผลให้ LPG ถังขนาด 15 กก.จะขยับราคาจาก 393 บาทต่อถังเป็น 408 บาทต่อถัง ซึ่งเป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.)เมื่อ 15 มิ.ย.ที่กำหนดทยอยปรับขึ้นราคา LPG กก.ละ 1 บาทต่อเนื่องเป็นเวลา 3 เดือนโดยเริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.-1ก.ย. เพื่อบรรเทาฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องอุดหนุนราคาLPG และน้ำมันโดยเฉพาะดีเซลจนติดลบหนัก

“ณ วันที่ 31 ส.ค. กองทุนน้ำมันยังคงชดเชย LPG เฉลี่ยที่ 7.69 บาทต่อกก.ซึ่งก็เริ่มดีขึ้นตามลำดับจากการที่รัฐได้ทยอยขึ้นราคาให้สะท้อนต้นทุน แต่ภาพรวมฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงสุทธิยังคงติดลบ 119,764 ล้านบาท แยกเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 78,301 ล้านบาทและบัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 41,463 ล้านบาท ส่วนจะมีการปรับขึ้นราคา LPG ต่ออีกหรือไม่คงจะต้องขึ้นอยู่กับกบง.จะตัดสินใจ”

ทั้งนี้ที่ผ่านมารัฐได้อุดหนุนราคา LPG ผ่านกลไกกองทุนน้ำมันฯโดยตรึงราคาไว้ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กก. แต่ต่อมาผลจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนทำให้กองทุนฯเริ่มมีปัญหาภาระการอุดหนุนที่สูงทำให้กบง.ได้ตัดสินใจพิจารณาทยอยปรับขึ้นราคา LPG กก.ละ 1 บาท 3 เดือนแรกเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ขึ้นเป็น 333 บาทต่อถัง 15 กก. เดือนพฤษภาคม 2565 ที่ราคา 348 บาทต่อถัง 15 กก. และเดือนมิถุนายน 2565 ราคา 363 บาทต่อถัง 15 กก. และต่อมาจึงขยายกรอบระยะเวลาปรับขึ้นเดือนละ 1 บาทเป็นเวลา 3 เดือน(ก.ค.-ก.ย.65)

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/378414