นายกฯ ถกศบค. ย้ำสธ.เฝ้าระวังพร้อมรับมือโควิดกลายพันธุ์ บอกอุ่นใจยังเห็นปชช.ส่วนใหญ่ใส่หน้ากากอนามัย

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 19 ส.ค. 2565 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ กลาโหม ในฐานะผอ.คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค.เป็นประธานการประชุมศบค.ชุดใหญ่ ครั้งที่ 11/2565 โดยนายกฯกล่าวก่อนเข้าสู่วาระการประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ยังมีการระบาดอยู่โดยเฉพาะโอมิครอน  BA.4 และ  BA.5 ซึ่งพบการระบาดในช่วงเดือนมิ.ย.และมีการแพร่ระบาดโดยง่ายจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต มีแนวโน้มเป็นไปตามประมาณการ และคงที่ ส่วนผู้ป่วยปอดอักเสบจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในการคาดการณ์และการเตรียมพร้อมรับมือ จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุข เฝ้าระวังและติดตามการ

กลายพันธุ์ เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ระบาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ตามแผนที่วางไว้

ส่วนการปรับแนวทาง การบริหารจัดการโควิด-19 เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็นไปตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 และให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการแพทย์ การปรับแนวทางกักตัวผู้ป่วยรวมถึงการรายงานโรคและผู้ป่วยสัมผัส ซึ่งในด้านสังคมต้องสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจ โดยเฉพาะประโยชน์ของวัคซีน การจัดการเมื่อมีผู้ติดเชื้อในครอบครัว  มาตรการต่างๆ ทั้งตัวบุคคลและองค์กร ส่วนตัวรู้สึกอุ่นใจ ที่ยังเห็นคนใส่หน้ากากอนามัยอยู่จำนวนมาก

นายกฯกล่าวว่า  นอกจากนี้ ยังต้องเตรียมการเรื่องยา การจัดเตรียมเตียง และผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน พร้อมติดตามยาและการพัฒนาวัคซีน เพื่อรองรับต่อสถานการณ์กลายพันธุ์ รวมไปถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องการค้าขาย การสัญจรไปมา และการท่องเที่ยว

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก      https://siamrath.co.th/n/375081