นายกฯ ประชุม BOI  เห็นชอบปรับโครงสร้างสอดคล้องสถานการณ์โลก ชี้ให้สิทธิประโยชน์ภาษีอย่างเดียวไม่พอ

นายกฯ กล่าวว่า รัฐบาลเห็นความจำเป็นในการปรับ BOI ของเราให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ซึ่งต้องมีการเตรียมการรองรับในกรณีที่วันข้างหน้า หลายประเทศมองว่าเรื่องการให้สิทธิประโยชน์เรื่องภาษีอย่างเดียวบางทีไม่เพียงพอ หรือไม่เป็นธรรม รัฐบาลจึงมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างภายในของ BOI ให้ทำงานในเรื่องนี้ไปด้วย เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ดังกล่าว

 

 

 

ขอบคุณข่าวจาก    https://siamrath.co.th/n/356245